Aula im. prof. Macieja Leona Jakubowskiego,
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy,
ul. Wielicka 265,
30-663 Kraków

Główny Sponsor


Sponsorzy