Termin II Konferencji "Spotkania mikrobiologów i analityków klinicznych z pediatrami":
21 listopada 2019 r.

Miejsce obrad:
Aula im. prof. Macieja Leona Jakubowskiego,
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy,
ul. Wielicka 265, Kraków

Biuro Organizacyjne:
Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
tel. +48 12 422 76 00, fax +48 12 421 38 57
www.symposium.pl

Opłata rejestracyjna:
50 zł brutto - uczestnik
Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w obradach, wstęp w strefę wystaw firmowych, identyfikator i materiały konferencyjne, przerwę kawową, lunch.

Opłaty można przesłać za pomocą:
przelewu bankowego na konto Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
ALIOR Bank S.A. O/Kraków 77 2490 0005 0000 4530 9032 2768
płatności on-line w systemie dotpay.pl (po zarejestrowaniu, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem bezpośrednio do platformy płatności on-line dotpay.pl)

Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz on-line zostanie przesłany automatycznie do Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji zostanie przesłane natychmiast po zarejestrowaniu na stronie interentowej wydarzenia. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem finansowym, które działa zgodnie z warunkami anulacji.

Rejestracja na konferencję została zakończona.

Informacja dla osób sponsorowanych przez firmy:
Zgłoszenia osób sponsorowanych przez firmy powinni dokonać przedstawiciele firm, podając imię i nazwisko osoby sponsorowanej oraz dane firmy niezbędne do wystawienia faktury.

Certyfikat:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6.10.2004 r. Dz.U. nr 231, poz. 2326 uczestnicy konferencji, którzy nie biorą udziału w teście sprawdzającym otrzymują odpowiednio: 6 punktów edukacyjnych lekarze, 2 punkty edukacyjne inne zawody medyczne.

Test sprawdzający
Za konferencję przyznawanych jest 7 punktów edukacyjnych twardych. Test za który przyznawane sa punkty odbędzie się pod koniec konferencji. Osoby, które do nigo przystąpią otrzymają kartę egzaminacyjną, którą muszą dostarczyć na rejestrację po zakończeniu konferencji i podpisać się na liście upoważniającej do otrzymania certfikatu. 

Rezygnacja:
Rezygnacja musi być zgłoszona na piśmie do Biura Organizacyjnego.
W przypadku rezygnacji z opłaty rejestracyjnej do 21 września 2019 r. zostanie zwrócona połowa depozytu, natomiast po tym terminie depozyt nie będzie zwracany.
Główny Sponsor


Sponsorzy