Biuro organizacyjne
II Konferencji Spotkania mikrobiologów i analityków klinicznych z pediatrami.
Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 3,
31-123 Kraków
e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl

Główny Sponsor


Sponsorzy